Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave
 

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet i vuggestuen

 

Som forældre er i vores vigtigste samarbejdspartnere.

Vi skal sammen, ud fra hver vores viden om jeres barn, finde ud af, hvordan vi ser jeres barns trivsel og udvikling både hjemme og i vuggestuen. Vi skal supplere hinanden, så vi sammen kan gøre det bedste for barnet.

Samarbejde og dialog
Vi bestræber os på at skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde, ved at have gode dialoger med jer forældre i hverdagen, et højt informationsniveau, indbydelser til forældresamtaler og forskellige forældrearrangementer.

Små trygge teams
Der er fire eller fem voksne i hvert team. Vi har valgt, at det er to personer i dit barns team, der er barnets primærvoksne.  Det er en pædagog og en medhjælper. Pædagogen vil være den voksne, som I vil kunne kontakte omkring alt om vedrørende jeres barn og det vil være den pædagog, der kontakter jer.

 

Forældresamarbejde i børnehaven

 

Vi byder enhver form for inputs fra forældre velkomment, og vi har en aktiv forældrebestyrelse, som vi har stor glæde af.

Vores mangfoldige børne- og forældregruppe nyder godt af et samarbejde, hvor vi som institution bakker op om muligheden for at mødes i en spændende hverdag, hvor vi er nysgerrige på hinandens kultur og dagligdag.