Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave
 
Pejlemærker for kvalitet i dagtilbud
Publiceret den 24. oktober 2017 til ingen
Indholdsfortegnelse
  1. Konkrete mål, fastsat af BUF

1. Konkrete mål, fastsat af BUF

  • Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
  • Sammenhæng - også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis